Erik De Bom

Essays

Essays

Hieronder vindt u een overzicht van essays die 'wat lichter op de hand' zijn. Hoewel ze academisch onderbouwd zijn, zijn het geen wetenschappelijke teksten in de strikte zin. Ze zijn uitdrukkelijk bedoeld voor een wat breder publiek. Deze teksten zijn ook terug te vinden onder de rubrieken 'intellectuele geschiedenis' en 'politieke theorie'.


 

Erik De Bom (2018). ‘1526: De Spaanse humanist Juan Luis Vives publiceert zijn traktaat over armenzorg (De subventione pauperum - Over de hulpverlening aan armen)’, in Marnix Beyen et al. (eds.), Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, Kalmthout: Polis, pp. 184-189.

Erik De Bom (2017). 'Is het soevereine volk ook democratisch?', Karakter: Tijdschrift van Wetenschap, 59, 16-18.

Erik De Bom (2017). 'Ode aan de vorstenspiegel?', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 84 (7), 577-588.

Erik De Bom (2016), 'Vernuftige instellingen voor zielloze mensen? Over het welvarende maar lege bestaan in Utopia', in Erik De Bom & Toon Van Houdt (reds.), Andersland. In de voetsporen van Thomas More. Antwerpen: Polis, pp. 73-99.

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2016), 'De ondraaglijke lichtheid van de utopie', in Erik De Bom & Toon Van Houdt (reds.), Andersland. In de voetsporen van Thomas More. Antwerpen: Polis, pp. 17-32.

Erik De Bom (2016), 'Van politieke blauwdruk tot volwaardige roman. Verkenning van enkele Neolatijnse utopieën', De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent, 32 (2), 24-33.

Toon Van Houdt en Erik De Bom (2016), 'De vangpijp van het geluk. Utopiakritiek in Thomas Mores Utopia', Streven.Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 83 (6), 504-514.

Erik De Bom (2015). 'Grenzeloos? Migratie in een wereld van soevereine staten', Karakter: Tijdschrift van Wetenschap (49), 25-27.

Erik De Bom (2015). '‘Eppur si muove’. Politieke theorie in de vroegmoderne Nederlanden', in: Erik De Bom E. (ed.), Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700). Antwerpen: Polis, pp. 7-52

Erik De Bom (2015). 'Justus Lipsius (1547-1606). De filoloog als politicoloog: een contradictio in terminis?', in: Erik De Bom (ed.), Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700). Antwerpen: Polis, pp. 115-151.

Erik De Bom (2014). 'Inleiding. Politieke theorie en de toekomst van de Europese Unie', in: Erik De Bom (ed.), Europese Gedachten. Beschouwingen over de toekomst van de Europese Unie. Kalmthout - Zoetermeer: Pelckmans - Klement, pp. 9-37.

Erik De Bom (2014). 'Een grenzeloze illusie? Of hoe ver de Europese Unie moet reiken', in: Erik De Bom (ed.), Europese Gedachten. Beschouwingen over de toekomst van de Europese Unie. Kalmthout - Zoetermeer: Pelckmans - Klement, pp. 197-219.

Erik De Bom (2014). 'Professoren in de politiek', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 81 (2), 155-159.

Erik De Bom (2012). 'Turkije tussen 'Europese' rechten en waarden. Over de grenzen van de Europese Unie', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 79 (3), 206-217.

Erik De Bom (2012). 'Taalcompetenties en reële vrijheid. Philippe Van Parijs over taalkundige rechtvaardigheid', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 79 (7), 598-608.

Erik De Bom (2010). 'De acteur ontmaskerd? De mens in de Fabula de homine van Juan Luis Vives', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 77 (11), 976-987.

Erik De Bom (2007). 'Macht, zelfpresentatie en de media: Justus Lipsius en het beeld van de vorst', Streven: cultureel maatschappelijk maandblad, 74 (1), 40-50.