Erik De Bom

Intellectuele geschiedenis

Publicaties over intellectuele geschiedenis

  • Artikels in tijdschriften

  • Bijdragen in boeken

  • Boekbesprekingen


 

Artikels in tijdschriften

Erik De Bom (2017). 'Ode aan de vorstenspiegel?', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 84 (7), 577-588.

Toon Van Houdt & Erik De Bom (2017). 'The Artistry of Civil Life. Deliberative Rhetoric and Political Pedagogy in the Work of Nicolaus Vernulaeus (1583-1649)', Rhetorica: a Journal of the History of Rhetoric, 35 (3), 259-284

Erik De Bom (2016), 'Utopianism vs Realism. The Problem of the Prince in the Early Modern Netherlands', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 108 (3), 357-390

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2016). 'Politieke welsprekendheid heruitgevonden. Nicolaus Vernulaeus (1583-1649) over retoriek voor raadgevers en diplomaten', Kleio: Tijdschrift voor Oude Talen en Antieke Cultuur, 45 (4), 146-64

Erik De Bom (2016), 'Van politieke blauwdruk tot volwaardige roman. Verkenning van enkele Neolatijnse utopieën', De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent, 32 (2), 24-33

Toon Van Houdt en Erik De Bom (2016), 'De vangpijp van het geluk. Utopiakritiek in Thomas Mores Utopia', Streven.Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 83 (6), 504-514

Erik De Bom (2016), 'Ideaal maar niet idyllisch? Over de Utopia van Thomas More', Filosofie, 26 (2), 4-10

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2015). 'Een nieuwe retoriek voor een nieuwe politiek. Politieke welsprekendheid in het late humanisme', De Uil van Minerva: Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 28 (3), 204-224.

Erik De Bom (2014). 'Professoren in de politiek', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 81 (2), 155-159.

Erik De Bom (2012). 'Vertaalwetenschap en de geschiedenis van het politieke denken', Filter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap, 19 (4), 41-48

Erik De Bom (2010). 'De acteur ontmaskerd? De mens in de Fabula de homine van Juan Luis Vives', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 77 (11), 976-987.

Erik De Bom (2009). 'Zoals een mooie maar onbetrouwbare vrouw? De vroegmoderne vertalingen van Justus Lipsius' Monita et exempla politica (1605)', Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 62, 75-93.

Erik De Bom (2008). 'Mirroring the prince: classical and humanist models in the funeral orations for Archduke Albert by Nicolaeus Vernulaeus and his contemporaries', Neulateinisches Jahrbuch: journal of neo-latin language and literature, 10, 41-59.

Erik De Bom (2008). 'Een subtiele transformatie van Justus Lipsius' Monita et exempa politica? De Staatkundige vermaningen en voorbeelden van J. H. Glazemaker', De zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 24 (2), 210-226.

Erik De Bom (2008). ''Homo ipse ludus ac fabula': Vives's views on the dignity of man as expressed in his Fabula de homine', Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin studies, 57, 91-114.

Erik De Bom (2007). 'Aphorisms and examples, history and politics. Chokier's Thesaurus Politicorum Aphorismorum, 1611, and Lipsius's political works', Lias. Sources and documents relating to the early modern history of ideas, 34 (1), 21-44.

Erik De Bom (2007). 'Macht, zelfpresentatie en de media: Justus Lipsius en het beeld van de vorst', Streven: cultureel maatschappelijk maandblad, 74 (1), 40-50.

Erik De Bom & Marijke Janssens (2006). 'Power and passion, prince and people: Justus Lipsius' Monita et exempla politica (1605) as a bridge between political philosophy and the ideal of the Christian ruler',  Neulateinisches Jahrbuch: journal of neo-latin language and literature, 8, 373-377.

Marijke Janssens & Erik De Bom (2005). 'Power and passion, prince and people - Justus Lipsius' 'Monita et Exempla Politica', 1605, as a bridge between political philosophy and the ideal of the Christian ruler', Lias. Sources and documents relating to the early modern history of ideas, 32 (2), 217-221.

Erik De Bom (2004). 'De mythe van Prometheus ... een verhaal over vrijheid en noodzaak', Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 34 (1), 39-46

 

Bijdragen in boeken

Erik De Bom (2018). ‘1526: De Spaanse humanist Juan Luis Vives publiceert zijn traktaat over armenzorg (De subventione pauperum - Over de hulpverlening aan armen)’, in Marnix Beyen et al. (eds.), Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, Kalmthout: Polis, pp. 184-189.

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2017). 'Een nieuwe politiek, een nieuwe retoriek: Vernulaeus en de politieke welsprekendheid', in Jan Papy (ed.), Erasmus' droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-2017. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017 - 18 januari 2018, Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, pp. 234-236.

Toon Van Houdt & Erik De Bom (2017). 'Vernulaeus’ handboek retoriek: leermateriaal voor de publieke ruimte',  in Jan Papy (ed.), Erasmus' droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-2017. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017 - 18 januari 2018, Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, pp. 238-240.

Toon Van Houdt & Erik De Bom (2017). 'Vernulaeus’ zeven soldaten: zeven naties in de retorische arena',  in Jan Papy (ed.), Erasmus' droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-2017. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017 - 18 januari 2018, Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, pp. 228-229.

Erik De Bom (2017). 'Puteanus’ ethisch zakboekje',  in Jan Papy (ed.), Erasmus' droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-2017. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017 - 18 januari 2018, Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, pp. 218-219.

Erik De Bom (2017). 'Valerius’ syncretistische ethiek als spiegel van zijn fysica', in Jan Papy (ed.), Erasmus' droom. Het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-2017. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017 - 18 januari 2018, Leuven - Paris - Bristol, CT: Peeters, pp. 182-183.

Erik De Bom (2017), 'Utopianism vs Realism. The Problem of the Prince in the Early Modern Netherlands', in Han van Ruler & Giulia Sissa (eds.), Utopia 1516-2016. More’s Eccentric Essay and its Activist Aftermath. Amsterdam: Amsterdam University Press (in press)

Erik De Bom (2016), 'Het ongrijpbare Utopia. Zoektocht naar de ideale samenleving van Andersland', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 311-325

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2016), 'Van atopie tot utopie, van eutopie tot dystopie. Enkele krachtlijnen van de utopische traditie', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 327-340

Erik De Bom (2016), 'De onderaardse reis van Holberg', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 407-411

Erik De Bom (2016), 'Oceana van James Harrington', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 399-401

Erik De Bom (2016),  'Nova Atlantis van Francis Bacon', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 393-396

Erik De Bom (2016), 'De 'Utopia of My Owne' van Burton', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 390-392

Erik De Bom (2016), 'De invloed van Utopia op het werk van Jean Bodin', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 377-380

Erik De Bom (2016), 'Utopia editie uit 1777, samen met Lof der Zotheid', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp.353-355

Erik De Bom (2016), 'Verzamelbundel met politieke geschriften van Erasmus', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 295-298

Erik De Bom (2016), 'Bazelse editie van Erasmus' Lof der Zotheid (1532)', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 293-295

Erik De Bom (2016), 'Editie van Erasmus' Lof der Zotheid gedrukt door Jean Lalyseau', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 289-291

Erik De Bom (2016), 'Epigrammen van Thomas More in een verzamelbundel van Frans Sweerts', in Dirk Sacré - Erik De Bom - Demmy Verbeke - Gilbert Tournoy (eds.), Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie. Catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 20 oktober 2016 - 17 januari 2017, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 41, Leuven: Leuven University Press, pp. 135-137

Erik De Bom (2016), 'Vernuftige instellingen voor zielloze mensen? Over het welvarende maar lege bestaan in Utopia', in Erik De Bom & Toon Van Houdt (reds.), Andersland. In de voetsporen van Thomas More. Antwerpen: Polis, pp. 73-99

Erik De Bom & Toon Van Houdt (2016), 'De ondraaglijke lichtheid van de utopie', in Erik De Bom & Toon Van Houdt (reds.), Andersland. In de voetsporen van Thomas More. Antwerpen: Polis, pp. 17-32

Erik De Bom (2015). '‘Tis all mine and none mine!’ Justus Lipsius and his influence on political commonplace books', in: Reinhart Ceulemans & Pieter De Leemans (eds.), On Good Authority. Tradition, Compilation and the Construction of Authority in Literature from Antiquity to the Renaissance, LECTIO Studies on the Transmission of Texts and Ideas, 3. Turnhout: Brepols, pp. 279-297

Erik De Bom (2015). 'Political Advice', in: Sarah Knight & Stefan Tilg (eds.), Oxford Handbook of Neo-Latin. Oxford: Oxford University Press, pp. 135-149.

Erik De Bom (2015). '‘Eppur si muove’. Politieke theorie in de vroegmoderne Nederlanden', in: Erik De Bom E. (ed.), Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700). Antwerpen: Polis, pp. 7-52.

Erik De Bom (2015). 'Justus Lipsius (1547-1606). De filoloog als politicoloog: een contradictio in terminis?', in: Erik De Bom (ed.), Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700). Antwerpen: Polis, pp. 115-151.

Erik De Bom (2014). 'Political Philosophy', in: Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (eds.), Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World, The Renaissance Society of America Texts and Studies Series, Leiden - Boston: Brill, pp. 631-648.

Erik De Bom (2014). 'Diplomacy and court culture', in: Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (eds.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, The Renaissance Society of America Texts and Studies Series, Leiden - Boston: Brill, pp. 959-960.

Erik De Bom (2014). 'Erasmus (1467/69-1536)', in: M. Gibbons (eds), Blackwell's Encyclopedia of Political Thought. New York - Oxford - New Delhi: Blackwell Publishing, pp. 1141-1142.

Erik De Bom (2011). 'Carolus Scribani and the Lipsian Legacy. The Politico-Christianus and Lipsius's Image of the Good Prince', in: Erik De Bom, Marijke Janssens, Toon Van Houdt & Jan Papy (eds.), (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and the Dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Brill's Studies in Intellectual History, 193. Leiden - Boston: Brill, pp. 283-305

Erik De Bom, Marijke Janssens, Toon Van Houdt & Jan Papy (2011). 'Introduction. Towards a more balanced view of Justus Lipsius's political writings and their influence', in: Erik De Bom, Marijke Janssens, Toon Van Houdt & Jan Papy (eds.), (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and the Dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Brill's Studies in Intellectual History, 193. Leiden - Boston: Brill, pp. 3-22.

Erik De Bom (2006). 'Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590)', in: Chris Coppens, Jeanine De Landtsheer & Dirk Sacré (eds.), Justus Lipsius (1547-1606): een geleerde en zijn Europese netwerk. Catalogus van de tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, 18 oktober - 20 december 2006, Supplementa Humanistica Lovaniensia, 21.  Leuven: Leuven University Press, pp. 173-182.


 

Boekbesprekingen

Erik De Bom (2018). 'Collected Works of Erasmus: Apophthegmata', Classical Review, 68 (1), 263-265.

Erik De Bom (2018). 'Frans Grijzenhout, Niek Van Sas en Wyger Velema, reds., Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800, Nijmegen, Vantilt, 2013', De Uil van Minerva: Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 31 (1), 66-68.

Erik De Bom (2018). 'Benjamin Straumann, Roman Law in the State of Nature: The Classical Foundations of Hugo Grotius' Natural Law. Translated by Belinda Cooper (Ideas in Context 108), Cambridge: Cambridge University Press, 2015', Tijdschrift voor Filosofie, 80 (1), 158-160.

Erik De Bom (2017). 'Francis Fukuyama, De oorsprong van onze politiek. Volume 2: Orde en verval. Vert. R. Vernooy, Amsterdam/Antwerpen, Atlas Contact, 2014', De Uil van Minerva: Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 30 (4), 317-320.

Erik De Bom (2017). 'Andrew Fitzmaurice, Sovereignty, Property and Empire, 1500-2000 (Ideas in Context, 107), Cambridge: Cambridge University Press, 2014', Tijdschrift voor Filosofie, 79 (4), 819-821.

Erik De Bom (2017). 'Truth and Irony: Philosophical Meditations on Erasmus', Journal of the History of Philosophy, 55 (3), 542-543.

Erik De Bom (2017). 'De subversieve kracht van humanistische vorsteneducatie in Engeland (rec. Aysha Pollnitz, Princely Education in Early Modern Britain, Cambridge: Cambridge University Press, 2015)', Tijdschrift voor Geschiedenis, 130 (4), 667-669.

Erik De Bom (2017). 'Montesquieu. Bespreking van Andreas Kinneging, Paul De Hert en Maarten Colette (red.), Montesquieu. Enigmatisch observateur, Uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 2016', Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad, 84 (3), 276-277.

Erik De Bom (2015). 'The Reception of Bodin. Howell A. Lloyd, ed. Brill’s Studies in Intellectual History 223. Leiden: Brill, 2013', Renaissance Quarterly, 68 (4), 1405-1406

Erik De Bom (2015). 'Quentin Skinner & Martin Van Gelderen (eds.), Freedom and the Construction of Europe. Volume 1: Religious Freedom and Civil Liberty. Cambridge: Cambridge University Press, 2013; Freedom and the Construction of Europe. Volume 2: Free Persons and Free States. Cambridge: Cambridge University Press, 2013', Ethical Perspectives, 22 (3), 501-505.

Erik De Bom (2015). 'N. Jansen, Theologie, Philosophie und Jurisprudenz in der spätscholastischen Lehre von der Restitution: Außervertragliche Ausgleichsansprüche im frühneuzeitlichen Naturrechtsdiskurs (Grundlagen der Rechtswissenschaft, 19), Tübingen, Mohr Siebeck, 2013', Tijdschrift voor Theologie, 55 (2), 213-213.

Erik De Bom (2015). 'Kevin M. Cherry, Plato, Aristotle, and the Purpose of Politics. Cambridge/New York, Cambridge UP, 2012', Tijdschrift voor Filosofie, 77 (2), 411-412.

Erik De Bom (2015). 'B. Davies, Thomas Aquinas’s Summa Theologiae: A Guide and Commentary, Oxford/New York, Oxford University Press, 2014', Tijdschrift voor Theologie, 55 (2), 212-213.

Erik De Bom (2014). 'Wim Decock, Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650) (Legal History Library, 9. Studies in the History of Private Law, 4). Leiden/Boston, Brill, 2013', Tijdschrift voor Filosofie, 76 (1), 134-136.

Erik De Bom (2014). 'The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, ed. George Klosko (Oxford: Oxford University Press, 2011)', History of Political Thought, 35 (4), 795-797.

Erik De Bom (2014). 'Katherine Harloe and Neville Morley, eds. Thucydides and the Modern World: Reception, Reinterpretation and Influence from the Renaissance to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 2012', Renaissance Quarterly, 67 (1), 198-199.

Erik De Bom (2014). 'Karl A.E. Enenkel (ed.). The Reception of Erasmus in the Early Modern Period. (Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture, vol. 30.) Leiden/Boston, Brill, 2013. 275 pp. ISBN 978-90-04-25562-3', De zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 30 (2), 282-282.

Erik De Bom (2014). 'Hobbes Today: Insights for the 21st Century by S. A. Lloyd (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2012', Political Studies Review, 12 (3), 413-413.

Erik De Bom (2014). 'History of Political Theory: An Introduction, Volume I: Ancient and Medieval by George Klosko. Oxford: Oxford University Press, second edition, 2012; History of Political Theory: An Introduction, Volume II: Modern by George Klosko. Oxford: Oxford University Press, second edition, 2013', Political Studies Review, 12 (2), 257-258.

Erik De Bom (2014). 'Felicity Green, Montaigne and the Life of Freedom (Ideas in Context, 101). Cambridge: Cambridge UP, 2012', Tijdschrift voor Filosofie, 76 (2), 357-359.

Erik De Bom (2013). 'Joseph de Maistre and His European Readers: From Friedrich von Gentz to Isaiah Berlin, ed. Carolina Armenteros and Richard A. Lebrun (Brill: Leiden/Boston, 2011), xii+303 pp.', History of Political Thought, 34 (4), 744-746.

Erik De Bom (2013). 'Giovanni Pico della Mirandola, Oration on the Dignity of Man. A New Translation and Commentary. Ed. by Francesco Borghesi, Michael Papio and Massimo Riva. Cambridge/New York, Cambridge UP, 2012', Tijdschrift voor Filosofie, 75 (4), 804-806.

Erik De Bom (2013). 'David Estlund (ed.), The Oxford Handbook of Political Philosophy. Oxford/New York, Oxford UP, 2012', Tijdschrift voor Filosofie, 75 (4), 839-840.

Erik De Bom (2013). 'Christopher Brooke. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau. Princeton: Princeton University Press, 2012',  Renaissance Quarterly, 66 (1), 246-248.

Erik De Bom (2009). 'Pico della Mirandola, Rede over de menselijke waardigheid, Historische Uitgeverij, Groningen, 2008, vert. Michiel Op de Coul, ISBN 978-90-6554-452-0 (hb), 164 p., €24,95. M.V. Dougherty (ed.), Pico della Mirandola. New Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, ISBN 978-05-2184-736-0 (hb), 238 p., £45,-', Nexus, 51 (1), 180-184.

Erik De Bom (2007). 'Juste Lipse (1547-1606), Vesta et les vestales (De Vesta et Vestalibus) / Texte édité, traduit et annoté par Filip Vanhaecke (Paris, 2006)', De gulden passer, 85, 219.

Erik De Bom (2007). 'Iam illustravit omnia: Justus Lipsius als lievelingsauteur van het Plantijnse Huis / Ed. Jeanine De Landtsheer en Pierre Delsaerdt (Antwerpen, 2007)', De zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 23 (2), 313.